Konkurs z VEDARA

Dołącz do grona Klientów VEDARA i wygraj nasze kosmetyki

Konkurs z VEDARA

Wszystkich Klientów sklepu online VEDARA zapraszamy do udziału w wyjątkowym konkursie!

Z okazji rozpoczęcia działalności sklepu online www.vedara.pl przygotowaliśmy dla Was niespodziankę!

Czekają na Was 3 zestawy kosmetyków VEDARA, składające się z produktu z linii VEDARA GOLD, VEDARA CAVIAR i VEDARA SPRING. 

Macie szansę rozpieścić swoje ciało produktami z wszystkich trzech linii VEDARA!
Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

1. Zarejestruj się w naszym sklepie online (za pomocą formularza rejestracyjnego lub poprzez wtyczkę Facebook).

2. Polub nasz fanpage na Facebooku: www.facebook.com/VedaraCosmetics

3. Odpowiedz na pytanie: Jaki jest Twój przepis na utrzymanie zdrowej kondycji skóry?


Swoją odpowiedź wyślij do nas mailem na adres: sklep@vedara.pl w tytule maila wpisując "Konkurs".

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybierzemy trzy najlepsze odpowiedzi, które opublikujemy na naszym fanpage. Ich autorki otrzymają w nagrodę zestaw kosmetyków VEDARA.


Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 maja 2013 do godz. 23:59

Uwaga, ważne informacje!

 1. Organizatorem konkursu jest VEDARA bio cosmetics lab z siedzibą w Warszawie przy ul. Sieleckiej 39, lok. 4. Konkurs organizowany jest w ramach portalu www.vedara.pl.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
 3. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 4. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich nowych Klientów sklepu online VEDARA oraz fanów VEDARA na portalu Facebook. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 6. Nadesłane odpowiedzi na pytanie konkursowe muszą mieć charakter autorski, przez co rozumie się posiadanie przez autora odpowiedzi wyłącznych praw do zamieszczonej odpowiedzi. Zamieszczona odpowiedź nie może być skopiowana z ogólnodostępnych źródeł (takich jak prasa, Internet oraz inne, nie może być obraźliwa,  nieetyczna, nie może naruszać praw osób trzecich.
 7. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.
 8. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który nadeśle  jedną odpowiedź na pytanie konkursowe, która zostanie uznana za najlepszą przez komisję konkursową.
 9. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele VEDARA, którzy w subiektywny i całkowicie niezależny sposób wybiorą zwycięzcę Konkursu. Decyzja podjęta przez komisję konkursową ma charakter ostateczny, nieodwołalny i nie podlega reklamacji ani zmianie.
 10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od jego zakończenia. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage VEDARA, dostępnym pod adrese facebook.com/VedaraCosmetics.
 11. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową na adres, z którego wysłali odpowiedź na pytanie konkursowe.
 12. W przypadku wątpliwości związanych z Konkursem, uczestnik będzie kontaktował się z organizatorami za pośrednictwem portalu Facebook, poprzez wysłanie prywatnej wiadomości na konto fanpage VEDARA lub drogą mailową na adres: sklep@vedara.pl
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w dowolnej chwili bez podania przyczyn.
 14. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inną propozycję z asortymentu Organizatora lub też zamianie na ekwiwalent pieniężny. Wartość nagrody wynosi 120 zł brutto.
 15. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez laureata Konkursu na koszt Organizatora Konkursu. Organizator podejmie jedną próbę dostarczenia nagrody.
 16. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszych warunków.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszych zasad w każdym momencie trwania Konkursu.
 18. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych personalnych (imię i nazwisko) zwycięzcy Konkursu.
 19. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 20. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.