Zwrot produktów w sklepie VEDARA

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. nr 22 poz. 271 z  2000 roku z późn. zm.) Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni roboczych.
 2. W przypadku o którym mowa w pkt.1 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot Produktu musi być dokonany za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Przesłanie produktu za pośrednictwem innej formy dostawy oraz bez prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu będzie skutkowało odrzuceniem żądania zwrotu Produktu.
 3. Zwrotowi podlega tylko Produkt nieużywany i niezniszczony. Zwracany Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.
 4. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem uiszczonej przez Klienta należności za produkt przez VEDARA.
 5. Informację o planowanym zwrocie należy niezwłocznie przesłać mailowo na adres sklep@vedara.pl. Aby dokonać zwrotu zakupionego w Sklepie Produktu należy wypełnić formularz zwrotu dostępny na stronie www.vedara.pl w sekcji oznaczonej jako formularz zwrotów, wydrukować go, podpisać własnoręcznie i dołączyć do zwracanego produktu.
 6. Formularz zwrotu oraz informacja przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail do Sklepu musi zawierać:

  6.1. Pełne dane Klienta zwracającego produkt (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail),
  6.2. Numer zamówienia,
  6.3. Żądanie Klienta,
  6.4. Nazwę banku i numer konta bankowego, na który ewentualnie zostanie zwrócona płatność dokonana za Produkt.

 7. Aby wszcząć procedurę zwrotu towaru należy spełnić wszystkie warunki opisane wyżej a w szczególności: niezwłocznie przesłać informację o planowanym zwrocie za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@vedara.pl oraz przesłać przesyłką kurierską zwracany produkt wraz z paragonem lub fakturą VAT potwierdzającą zakup oraz wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem zwrotu.
 8. Zwracany towar oraz dołączony do niego formularz zwrotu należy odesłać na adres: VEDARA bio cosmetic labs ul. Sielecka 39 lok. 4, 00-738 Warszawa.